Zigzaggende vissen

De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord beheer IJsselmeer en de Vereniging Vaste Vistuigen Noord lanceren vandaag, maandag 27 februari, een gezamenlijk plan om de Afsluitdijk beter passeerbaar te maken voor trekvissen. Deze vispassage kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstellen van de momenteel slechte visstand in het IJsselmeer.

Het gaat om een 5 tot 10 kilometer lange ‘vismigratie-rivier’ langs en door de Afsluitdijk. Vissen kunnen met behulp van de werking van het getij en via een geleidelijke zoet-zoutovergang 24 uur per dag heen en weer trekken tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Door het uitgekiende ontwerp komt er geen druppel zout water in het IJsselmeer terecht. Een vispassage op getijdenwerking van deze schaal is uniek in de wereld. Het kan een nieuwe voorbeeldproject zijn van ‘Nederlandse Delta Design’ voor de Internationaal georiënteerde Nederlandse watersector. Met deze vispassage wordt een concreet plan gepresenteerd om invulling te geven aan een van de ambities die zijn geformuleerd voor de nieuwe Afsluitdijk, namelijk het verbeteren van de ecologische verbinding tussen IJsselmeer en Waddenzee.

Nu de Afsluitdijk en de sluiscomplexen na tachtig jaar versterkt en gerenoveerd worden is ook de tijd rijp om de vispasseerbaarheid van de dijk te verbeteren. Voor het Rijk en de regio is het bovendien een kans om alsnog een deel hun oorspronkelijke ambitie waar te maken. Naast vismigratie biedt het plan volop ruimte voor andere functies. De initiatiefnemers denken dat de Afsluitdijk met deze unieke visvoorziening opnieuw een wereldwijd icoon kan worden.

Het plan van de vismigratie-rivier is na een gedegen studie ontwikkeld en ondersteund door de adviesbureaus LINKit consult en Wanningen Water Consult. De regio (provincies en gemeenten) en het Rijksprogramma Naar een Rijke Waddenzee hebben het plan enthousiast ontvangen. Het sluit naadloos aan bij de ambities die de regio heeft gesteld.